Når du ser et af vores websteder, gemmer vi muligvis nogle data på din computer i form af en "cookie" for automatisk, at genkende din pc næste gang du besøger os. Cookies kan hjælpe os på mange måder, for eksempel ved, at tillade os at skræddersy et websted til bedre at matche dine interesser eller at gemme din adgangskode for, at spare dig for at skulle indtaste det hver gang. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, skal du konfigurere din internetbrowser til at slette alle cookies fra din computers harddisk, blokere alle cookies eller modtage en advarsel, før en cookie gemmes. Cookies Skjul information
Go to www.siemens.com
Industry Mall
Produktkatalog og online-bestillingssystem for Industry Automation og Drive Technology.
Industry Mall Danmark
Sprog
Kontakt
Site Explorer
Indtast et søgeord!
Leveringsudfordringer 

Vi oplever for tiden desværre leveringsforsinkelser på dele af vores produktprogram.

.

Vi arbejder på at bringe standardleveringstiderne tilbage til normalen, og beklager de gener det kan medføre i den mellemliggende periode.

.

Ønsker du mere detaljeret information omkring hvad det betyder for dig er du meget velkommen til at kontakte din Siemens kontaktperson

Leveringsudfordringer

Vi oplever for tiden desværre leveringsforsinkelser på dele af vores produktprogram.

.

Vi arbejder på at bringe standardleveringstiderne tilbage til normalen, og beklager de gener det kan medføre i den mellemliggende periode.

.

Ønsker du mere detaljeret information omkring hvad det betyder for dig er du meget velkommen til at kontakte din Siemens kontaktperson

Login til Industry Mall 
Login til Industry Mall
Service og support - vi er med dig hele vejen 

Vi er klar til at hjælpe dig døgnet rundt – både online og i vores forskellige kundeservices.

.

Siemens Industry Online Support

.

Kundeservice

.

Industry Mall


Service og support - vi er med dig hele vejen

Vi er klar til at hjælpe dig døgnet rundt – både online og i vores forskellige kundeservices.

.

Siemens Industry Online Support

.

Kundeservice

.

Industry Mall


 
Version 4.103.0
Catalog: DK, Rdbid: DK2928, Valid: 01.11.2021, PubId: 1220
20211115_1238|1.0.0.0