Go to www.siemens.com
Industry Mall
Produktkatalog og online-bestillingssystem for Industry Automation og Drive Technology.
Industry Mall Danmark
Sprog
Kontakt
Site Explorer
Indtast et søgeord!
Innovation Days 

Industrial Communication.

Udvikling og opfindsomhed er det, der har løst alle de problemer og udfordringer vi mennesker til dato har mødt. Den udfordring vi nu tager op, er digitalisering af vores industrielle produktion. Forudsætningen for at udløse det potentiale som digitalisering rummer, er, at rygraden - nemlig kommunikationsteknologierne - er på plads. Derfor vil behovet for overvågning, pålidelig og sikker kommunikation fremover være på helt andet niveau..

Dette halvdagsarrangement stiller skarpt på disse udfordringer, og fokuserer på hvor udvikling og opfindsomhed har bragt teknologien til i dag – og i...

Innovation Days

Industrial Communication.

Udvikling og opfindsomhed er det, der har løst alle de problemer og udfordringer vi mennesker til dato har mødt. Den udfordring vi nu tager op, er digitalisering af vores industrielle produktion. Forudsætningen for at udløse det potentiale som digitalisering rummer, er, at rygraden - nemlig kommunikationsteknologierne - er på plads. Derfor vil behovet for overvågning, pålidelig og sikker kommunikation fremover være på helt andet niveau..

Dette halvdagsarrangement stiller skarpt på disse udfordringer, og fokuserer på hvor udvikling og opfindsomhed har bragt teknologien til i dag – og i den nærmeste fremtid.

.Tilmeld dig

Login til Industry Mall 
Login til Industry Mall
Jeg vil... 
Nyheder 
Intuitiv produktudvælgelse 
Universal produktdata 
Individuel dokumentation 
 
Version 4.32.0 Catalog: DK, Rdbid: DK4328, Valid: 01.05.2016, PubId: 1220 20160523_0215|1.0.0.0