Go to www.siemens.com
Industry Mall
Product catalogue and online ordering system for the Industry Automation and Drive Technology.
Contact
Site Explorer
Please type in a search term!
E-Billing 

Уважаеми партньори и клиенти,
http://newsletterimg.siemens.com/nlassets/logos/spacer.gif

С настоящото бихме искали да ви информираме, че вече е възможно автоматизирано електронно изпращане на фактурите още в момента на тяхното издаване. Това е един ефективен, бърз и сигурен метод, който е създаден изцяло за ваше удобство и в полза на околната среда.

За целта е необходимо подписването наспоразумение между двете страни и предоставянето в него на точен имейл адрес, на който да бъдат получавани фактурите.Споразумениетоможе данамерите на посочения по-долулинк.По този начин ние гарантираме, че те ще пристигат точно до определеното за това лице и ще имат същото правнообвързващо действие както фактури на хартиен носител.

Моля да ни изпратите попълненото със съответните данни споразумение на адрес:

1309 София

ул. Кукуш 2

лице за контакт - Силвия Дончева.

Телефон за допълнителни въпроси: 02/8115 136 – Силвия Дончева,

e-mail:silviya.doncheva@siemens.com

Attachment: E-Billing agreement
E-Billing

Уважаеми партньори и клиенти,
http://newsletterimg.siemens.com/nlassets/logos/spacer.gif

С настоящото бихме искали да ви информираме, че вече е възможно автоматизирано електронно изпращане на фактурите още в момента на тяхното издаване. Това е един ефективен, бърз и сигурен метод, който е създаден изцяло за ваше удобство и в полза на околната среда.

За целта е необходимо подписването наспоразумение между двете страни и предоставянето в него на точен имейл адрес, на който да бъдат получавани фактурите.Споразумениетоможе данамерите на посочения по-долулинк.По този начин ние гарантираме, че те ще пристигат точно до определеното за това лице и ще имат същото правнообвързващо действие както фактури на хартиен носител.

Моля да ни изпратите попълненото със съответните данни споразумение на адрес:

1309 София

ул. Кукуш 2

лице за контакт - Силвия Дончева.

Телефон за допълнителни въпроси: 02/8115 136 – Силвия Дончева,

e-mail:silviya.doncheva@siemens.com

Attachment: E-Billing agreement
Links 
 
Version 4.56.0 Catalog: BG, Rdbid: BG6216, Valid: 01.12.2017, PubId: 502 20171205_0503|1.0.0.0