Go to www.siemens.com
Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
Contactpersoon
Site Explorer
Geef een zoekterm in!
Prijsaanpassingen 
Vanaf 1 juli 2022 passen wij onze prijzen aan.

Snel stijgende prijzen en schaarste van materiaal, halffabricaten en grondstoffen en de kosten voor energie, transport en logistiek zijn naast de situatie in Oekraïne de oorzaak van deze aanpassingen.

Via deze link vindt u op hoofdlijnen een overzicht van de gemiddeld verwachte prijsaanpassing per portfoliogebied.

Vanaf uiterlijk 1 juli 2022 zijn de nieuwe definitieve prijzen te downloaden via de homepagina van de Siemens Industry Mall.

Om de transparantie in de leveringsketen en daarmee de leverbetrouwbaarheid voor u zo veel mogelijk te kunnen waarborgen, streven we ernaar het aantal annuleringen te beperken. Daarom zal voor nieuw geplaatste orders vanaf 20 mei 2022 een wijziging plaatsvinden in de te hanteren regeling voor annuleringen en retouren.
Voor orders met artikelen, waarvoor annulering mogelijk is en een bedenktijd van 5 werkdagen is verstreken, zullen annuleringskosten ter hoogte van 15% van de waarde van het te annuleren artikel in rekening worden gebracht.

Voor het retourneren van artikelen op orders geplaatst vanaf 20 mei 2022 geldt, dat maximaal 85% vergoed zal worden in geval van retournering van een artikel, indien voldaan wordt aan de van toepassing zijnde retourenrichtlijn, te vinden via deze link.
Prijsaanpassingen
Vanaf 1 juli 2022 passen wij onze prijzen aan.

Snel stijgende prijzen en schaarste van materiaal, halffabricaten en grondstoffen en de kosten voor energie, transport en logistiek zijn naast de situatie in Oekraïne de oorzaak van deze aanpassingen.

Via deze link vindt u op hoofdlijnen een overzicht van de gemiddeld verwachte prijsaanpassing per portfoliogebied.

Vanaf uiterlijk 1 juli 2022 zijn de nieuwe definitieve prijzen te downloaden via de homepagina van de Siemens Industry Mall.

Om de transparantie in de leveringsketen en daarmee de leverbetrouwbaarheid voor u zo veel mogelijk te kunnen waarborgen, streven we ernaar het aantal annuleringen te beperken. Daarom zal voor nieuw geplaatste orders vanaf 20 mei 2022 een wijziging plaatsvinden in de te hanteren regeling voor annuleringen en retouren.
Voor orders met artikelen, waarvoor annulering mogelijk is en een bedenktijd van 5 werkdagen is verstreken, zullen annuleringskosten ter hoogte van 15% van de waarde van het te annuleren artikel in rekening worden gebracht.

Voor het retourneren van artikelen op orders geplaatst vanaf 20 mei 2022 geldt, dat maximaal 85% vergoed zal worden in geval van retournering van een artikel, indien voldaan wordt aan de van toepassing zijnde retourenrichtlijn, te vinden via deze link.
Starterkits Sentron Installatiemateriaal met communicatie en meetfunctionaliteit.