SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Industry Mall and SIOS are now SiePortal

SiePortal combines our Industry Mall with the Industry Online Support pages in a common interface. Step by step, all functions will be transferred to the new design. To learn more about the new design and navigation, we recommend you to take the Guided Tour. Here you will get some information on the main changes.

Taking the tour will redirect you to our new platform. You can always come back either by hitting back button on the browser or by opening the URL again.

Välkommen till Industry Mall 

Som registrerad användare kan du se priser och överenskomna rabatter, beställa via Internet, kontrollera tillgänglighet av produkter, följa orderstatus samt exportera produktinformation för import till dina egna system.Användarmanual IndustryMall

Välkommen till Industry Mall

Som registrerad användare kan du se priser och överenskomna rabatter, beställa via Internet, kontrollera tillgänglighet av produkter, följa orderstatus samt exportera produktinformation för import till dina egna system.Användarmanual IndustryMall

Villkor mjukvaruprodukter 
Villkor mjukvaruprodukter
Finansieringserbjudande 
Förlängda betalningsvillkor vid köp av Siemens produkter
• Automatiserat och integrerat i orderprocessen
• Flexibelt – ni bestämmer när ni vill betala, upp till 180 dagar
• Frigör kassaflöde för att investera i andra tillväxtmöjligheter
•Påverkar inte befintliga kreditlimitar

Läs mer här

För information kontakta Romana Larsson Nyheim070-671 74 34 eller romana.larsson-nyheim@siemens.com

Finansieringserbjudande
Förlängda betalningsvillkor vid köp av Siemens produkter
• Automatiserat och integrerat i orderprocessen
• Flexibelt – ni bestämmer när ni vill betala, upp till 180 dagar
• Frigör kassaflöde för att investera i andra tillväxtmöjligheter
•Påverkar inte befintliga kreditlimitar

Läs mer här

För information kontakta Romana Larsson Nyheim070-671 74 34 eller romana.larsson-nyheim@siemens.com

Lösenordshjälp 
Lösenordshjälp
 
Version 5.08.0
Catalog: SE, Rdbid: SE4472, Valid: 01.02.2023, PubId: 10942
20230131_0845|1.0.0.0