26.02.2021 2:17:14
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3ZS1635-2XX02-0YB0
Product
Image similar
knihovna modulů AS-Interface pro SIMATIC PCS 7 verze V8 s APL. 1 instalace Licence Runtime V8 pro průběh AS-prvků (V8 nebo V8.1) v dodatečném automatizačním systému uvnitř zařízení (Single License). Způsob dodání: pouze licence, bez softwaru, bez dokumentace. 1 licence automatizačního systému
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3ZS1635-2XX02-0YB0
Popis výrobku knihovna modulů AS-Interface pro SIMATIC PCS 7 verze V8 s APL. 1 instalace Licence Runtime V8 pro průběh AS-prvků (V8 nebo V8.1) v dodatečném automatizačním systému uvnitř zařízení (Single License). Způsob dodání: pouze licence, bez softwaru, bez dokumentace. 1 licence automatizačního systému
Produktová skupina AS-Interface block library for SIMATIC PCS 7
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 42C
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 2 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,013 kg
Rozměry výrobku (šířka x délka x výška) Není dostupný
Rozměry balení 192,00 x 216,00 x 12,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4047622178959
UPC 804766081903
Číslo celní nomenklatury 49011000
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 3721
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R711
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.05.2012
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 4 EC001435
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|