03.08.2021 10:33:50
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
5TG2552-3
Product
5TG25523 - Frames, DELTA line, aluminum metallic (similar to RAL 9006), double
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produkt
Objednací číslo 5TG2552-3
Popis výrobku 5TG25523 - Frames, DELTA line, aluminum metallic (similar to RAL 9006), double
Produktová skupina 5TG255..-3 - Frames, DELTA line, aluminum metallic (similar to RAL 9006)
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu B13 / B13
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 2 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,018 kg
Jednotky rozměru zásilky PK
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4001869270401
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85365080
Označení katalogu (LKZ) BT_Catalog
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5572
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P310
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Drahé kovy jsou vyjasňovány
Kategorie produktu Není dostupný
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-14-40-01
eClass 7.1 27-14-40-01
eClass 8 27-14-40-01
eClass 9 27-14-40-01
eClass 9.1 27-14-40-01
ETIM 5 EC000007
ETIM 6 EC000007
ETIM 7 EC000007
ETIM 8 EC000007
|