05.08.2021 16:49:14
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6AV6353-1BN31-6AA0
Product
Image similar
WinCC OA 10 Std Hotline, Authorized to use the hotline support in the amount up to 10 hours with 12 months beginning from date of acqusition. Does not contain updates without Software Update Service (SUS) or Software Maintenance Service (SMS). Extends a SMS contract for additional Hotline-Support up to 10 hours for 12 months from date of acquisition. Only valid as extension for a SMS contract
Poznámky
Pro tento výrobek existuje ekvivalentní náhrada:
6AV6355-2AA00-0BC1 Porovnat produkty
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6AV6353-1BN31-6AA0
Popis výrobku WinCC OA 10 Std Hotline, Authorized to use the hotline support in the amount up to 10 hours with 12 months beginning from date of acqusition. Does not contain updates without Software Update Service (SUS) or Software Maintenance Service (SMS). Extends a SMS contract for additional Hotline-Support up to 10 hours for 12 months from date of acquisition. Only valid as extension for a SMS contract
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM400:Výběhový výrobek
Termín změny statusu výrobku Výrobek je výběhovým od: 01.06.2021
Poznámky
Pro tento výrobek existuje ekvivalentní náhrada:
6AV6355-2AA00-0BC1 Porovnat produkty
Successor information
Nástupce 6AV6355-2AA00-0BC1
Popis náhrady Není dostupný
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 295
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 10 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,001 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury Není dostupný
Označení katalogu (LKZ) STETM
Skupina výrobků (PCK/FAGR) X00S
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R118
Země původu: Rakousko
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 5 EC001416
ETIM 6 EC001416
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|