26.07.2021 23:32:49
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6FX8002-7HY22-....
Product
Image similar
Pre-assembled hybrid cable type: 6FX8002-7HY22 Power and DRIVE-CLiQ Outlet direction DE/DE for SINAMICS S120M MOTION-CONNECT 800PLUS Trailing type, UL/CSA DESINA Dmax=15 mm, Length (m)=
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6FX8002-7HY22-....
Popis výrobku Pre-assembled hybrid cable type: 6FX8002-7HY22 Power and DRIVE-CLiQ Outlet direction DE/DE for SINAMICS S120M MOTION-CONNECT 800PLUS Trailing type, UL/CSA DESINA Dmax=15 mm, Length (m)=
Produktová skupina SINAMICS S120M distributed servo drive
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 764
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin --3-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 70 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,058 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85444290
Označení katalogu (LKZ) NCZ-M
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9300
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Slovensko
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 31.12.2006
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-06-03-07
eClass 7.1 27-06-03-07
eClass 8 27-06-03-07
eClass 9 27-06-03-07
eClass 9.1 27-06-03-07
ETIM 6 EC003249
ETIM 7 EC003249
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Abyste tento produkt mohl(a) objednat, musíte ho nejprve nakonfigurovat.