28.07.2021 10:08:06
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6GA7202-1AA10-1..1
Product
Image similar
SIMOCRANE CenSOR V2.0 HF4 Outdoor camera measuring system for swing angle measurement with 25 mm lens Stainless steel enclosure Usable for temperature range from -25 to 50 °C
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GA7202-1AA10-1..1
Popis výrobku SIMOCRANE CenSOR V2.0 HF4 Outdoor camera measuring system for swing angle measurement with 25 mm lens Stainless steel enclosure Usable for temperature range from -25 to 50 °C
Produktová skupina SIMOCRANE CenSOR camera measuring system
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 741
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99H
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 15 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 5,000 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 90314990
Označení katalogu (LKZ) CR1
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9654
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R252
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 20.07.2017
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-24-23-90
eClass 7.1 27-24-23-90
eClass 8 27-24-23-90
eClass 9 27-33-02-90
eClass 9.1 27-33-02-90
ETIM 5 EC002584
ETIM 6 EC002584
ETIM 7 EC002584
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Abyste tento produkt mohl(a) objednat, musíte ho nejprve nakonfigurovat.