25.07.2021 10:29:01
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6SL3054-7TF00-2BA0
Product
Image similar
SINAMICS G120 SD card 512 MB incl. licensing (Certificate of License) V4.7 SP10 HF6
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6SL3054-7TF00-2BA0
Popis výrobku SINAMICS G120 SD card 512 MB incl. licensing (Certificate of License) V4.7 SP10 HF6
Produktová skupina Memory cards
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Termín změny statusu výrobku Výrobek se stane výběhovým od: 01.10.2021
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 753
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,012 kg
Rozměry balení 175,00 x 250,00 x 2,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4025515675587
UPC 804766698293
Číslo celní nomenklatury 85235190
Označení katalogu (LKZ) D21MC
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9670
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 25.06.2013
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 19-15-07-02
eClass 7.1 19-15-07-02
eClass 8 19-15-07-02
eClass 9 19-15-07-02
eClass 9.1 19-15-07-02
ETIM 5 EC001068
ETIM 6 EC001068
ETIM 7 EC001068
IDEA 4 6565
UNSPSC 15 43-20-20-05
|
Je možné též přidat k produktu opce.