05.08.2021 12:25:27
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6SL3055-0AA00-4BA0
Product
SINAMICS S120 BASIC OPERATOR PANEL BOP20 FOR ELECTRONIC CONTROLS TWO-LINE DISPLAY, 6 KEYS FOR PARAMETER SETTING AND DIAGNOSTIC INFORMATION SUITED FOR CONTROL UNITS CU305, CU310, CU320
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6SL3055-0AA00-4BA0
Popis výrobku SINAMICS S120 BASIC OPERATOR PANEL BOP20 FOR ELECTRONIC CONTROLS TWO-LINE DISPLAY, 6 KEYS FOR PARAMETER SETTING AND DIAGNOSTIC INFORMATION SUITED FOR CONTROL UNITS CU305, CU310, CU320
Produktová skupina BOP20 Basic Operator Panel
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 753
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 45 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,054 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4019169391368
UPC 662643188943
Číslo celní nomenklatury 85371098
Označení katalogu (LKZ) D21MC
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5675
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Velká Británie
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.05.2015
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-02-31-90
eClass 7.1 27-02-31-90
eClass 8 27-02-31-90
eClass 9 27-02-31-92
eClass 9.1 27-02-31-57
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
IDEA 4 5109
UNSPSC 14 39-12-10-07
UNSPSC 15 39-12-20-04
|
Je možné též přidat k produktu opce.