11.04.2021 5:28:24
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3ZS1635-2XX01-0YB0
Product
knihovna modulů AS-Interface pro SIMATIC PCS 7 verze V7 nebo V8 bez APL. Licence Runtime V7 pro průběh AS-prvků (V7, V7.1 nebo Migration V7-V8) v dodatečném automatizačním systému uvnitř zařízení (Single License). Způsob dodání: pouze licence, bez softwaru, bez dokumentace. 1 licence automatizačního systému
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3ZS1635-2XX01-0YB0
Popis výrobku knihovna modulů AS-Interface pro SIMATIC PCS 7 verze V7 nebo V8 bez APL. Licence Runtime V7 pro průběh AS-prvků (V7, V7.1 nebo Migration V7-V8) v dodatečném automatizačním systému uvnitř zařízení (Single License). Způsob dodání: pouze licence, bez softwaru, bez dokumentace. 1 licence automatizačního systému
Produktová skupina AS-Interface block library for SIMATIC PCS 7
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Termín změny statusu výrobku Výrobek se stane výběhovým od: 01.10.2021
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 42C
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,014 kg
Rozměry balení 190,00 x 220,00 x 1,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4019169223775
UPC 040892636048
Číslo celní nomenklatury 49011000
Označení katalogu (LKZ) CC-IC10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 3721
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R711
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.05.2012
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-24-25-90
eClass 7.1 27-24-25-90
eClass 8 27-24-25-90
eClass 9 27-24-25-90
eClass 9.1 27-24-25-90
ETIM 5 EC001435
ETIM 6 EC001435
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
IDEA 4 7071
UNSPSC 14 43-23-36-03
UNSPSC 15 43-23-26-08
|