16.04.2021 23:17:08
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
7MC2027-3BA30
Product
Image similar
SHEATHED THERMOCOUPLE WITH EQUALIZING CONDUCTOR RATED LENGTH 500 MM. EQUALIZING CONDUCTOR L2KK; SHEATH DIAMETER 1.5 MM
Poznámky
Upozornění k náhradě: Clarify with PM
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 7MC2027-3BA30
Popis výrobku SHEATHED THERMOCOUPLE WITH EQUALIZING CONDUCTOR RATED LENGTH 500 MM. EQUALIZING CONDUCTOR L2KK; SHEATH DIAMETER 1.5 MM
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM400:Výběhový výrobek
Termín změny statusu výrobku Výrobek je výběhovým od: 15.10.2015
Poznámky
Upozornění k náhradě: Clarify with PM
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 8TO
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 13 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,300 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 90251900
Označení katalogu (LKZ) FI01-2
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4780
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R3P0
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 07.07.2017
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-20-02-14
eClass 7.1 27-20-02-14
eClass 8 27-20-02-14
eClass 9 27-20-02-14
eClass 9.1 27-20-02-14
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Je možné též přidat k produktu opce.