23.09.2021 18:03:03
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3VA2780-7.D32-....
Product
zásuvný kompaktní výkonový jistič s ovládací páčkou se zásuvným rámem a PSS frame 1600; 4AUX a spínač pro signalizaci sepnutí S24; Icu "C" Icu=110kA při 415V, 3-pólový ETU360, LSIG, In=800A otočný kódovací přepínač Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn nastavitelná ochrana N vodiče volitelně s ext. CT; až 200% ochrana proti zkratu na uzemnění, odpojitelná Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s vodorovné připojení na zadní straně
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3VA2780-7.D32-....
Popis výrobku zásuvný kompaktní výkonový jistič s ovládací páčkou se zásuvným rámem a PSS frame 1600; 4AUX a spínač pro signalizaci sepnutí S24; Icu "C" Icu=110kA při 415V, 3-pólový ETU360, LSIG, In=800A otočný kódovací přepínač Ir=320...800A Isd=1...10xIn, Ii=1,5...15xIn nastavitelná ochrana N vodiče volitelně s ext. CT; až 200% ochrana proti zkratu na uzemnění, odpojitelná Ig=0,1...1 x In, tg=0,1...0,8s vodorovné připojení na zadní straně
Produktová skupina 3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 1CB
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin LAO-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 34,240 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85362090
Označení katalogu (LKZ) LV10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 5374
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P360
Země původu: Česká republika
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.01.2018
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Abyste tento produkt mohl(a) objednat, musíte ho nejprve nakonfigurovat.