28.09.2021 17:43:37
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
3WL1006-1.B44-....
Product
zásuvný výkonový jistič se zásuvným rámem a PSS 4-pólový, konstrukční velikost 0, IEC N-vodič vlevo In=630A do 690V, 50/60Hz ~ Icu=42kA při 415V Icu=42kA při 500V nadproudová spoušť ETU320 otočný kódovací přepínač LI se spínačem pro signalizaci rozpojení, pomocné spínače RTC a 4AUX nastavitelný jistič L: Ir 0,4-1 In I: Ii 1-15 In s proměnnou ochranou N-vodiče přípojka pro kruhové vodiče pro kabel CuAl, hlavní svorky na zadní straně
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Pro některé Siemens výrobky jsme schopni případně nabídnout: Dodávku náhradního dílu / Opravu zboží / Výměnu zboží. Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte prosím Siemens servisní středisko.


Přehled našich služeb vztahujících se k produktu najdete zde
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 3WL1006-1.B44-....
Popis výrobku zásuvný výkonový jistič se zásuvným rámem a PSS 4-pólový, konstrukční velikost 0, IEC N-vodič vlevo In=630A do 690V, 50/60Hz ~ Icu=42kA při 415V Icu=42kA při 500V nadproudová spoušť ETU320 otočný kódovací přepínač LI se spínačem pro signalizaci rozpojení, pomocné spínače RTC a 4AUX nastavitelný jistič L: Ir 0,4-1 In I: Ii 1-15 In s proměnnou ochranou N-vodiče přípojka pro kruhové vodiče pro kabel CuAl, hlavní svorky na zadní straně
Produktová skupina 4-pole
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Poznámky
Konfigurace produktů je neúplná. Prověřte její úplnost.
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 1CA
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin LAO-----
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 30 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 49,940 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85362090
Označení katalogu (LKZ) LV10
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 3737
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) P360
Země původu: Česká republika
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Výrobek obsahuje drahé kovy
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 5 EC000228
ETIM 6 EC000228
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Abyste tento produkt mohl(a) objednat, musíte ho nejprve nakonfigurovat.