23.09.2021 20:39:18
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
CZ6:WZT-S100/CZ
Product
WZT-S100/CZ - jímka
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produkt
Objednací číslo CZ6:WZT-S100/CZ
Popis výrobku WZT-S100/CZ - jímka
Produktová skupina WZT-S100/CZ - jímka
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu B11 / B11
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 14 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku Není dostupný
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury Není dostupný
Označení katalogu (LKZ) BT_Catalog
Skupina výrobků (PCK/FAGR) QBC1
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) H5CD
Země původu: Není dostupný
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek Drahé kovy jsou vyjasňovány
Kategorie produktu Není dostupný
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
  Není dostupný
|