27.09.2021 17:38:08
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
TGX:760P1EAAAGNNDN
Product
Image similar
760 Positioner 3 to 15 psig, 1/2 - 4 inch stroke Standard Enclosure Standard Flow Capacity Temperature (-40°F to +185°F) (-40°C to +85°C), with Gauges No Switches / No Feedback No Approvals
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo TGX:760P1EAAAGNNDN
Popis výrobku 760 Positioner 3 to 15 psig, 1/2 - 4 inch stroke Standard Enclosure Standard Flow Capacity Temperature (-40°F to +185°F) (-40°C to +85°C), with Gauges No Switches / No Feedback No Approvals
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 2L2
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 7 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 4,100 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 9032810080
Označení katalogu (LKZ) FI01
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4A4Z
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R394
Země původu: USA
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 14.08.2018
Kategorie produktu C: zákaznické provedení, zboží nelze vrátit.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
  Není dostupný
|