28.09.2021 16:55:03
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
UAC:FN344090116E2FAJRX
Product
G120 LINE HARMONICS FILTR (LHF) 400V 90 kW
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo UAC:FN344090116E2FAJRX
Popis výrobku G120 LINE HARMONICS FILTR (LHF) 400V 90 kW
Produktová skupina Line Harmonics Filter
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 343
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : EAR99H
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 3 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 147,000 kg
Rozměry balení 816,00 x 1216,00 x 746,00
Jednotky rozměru zásilky MM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4042948697252
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 85489090
Označení katalogu (LKZ) D11.1SD
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9791
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Čína
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 30.10.2018
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 7.1 27-42-02-90
eClass 8 27-42-02-90
eClass 9 27-42-02-90
eClass 9.1 27-42-02-09
ETIM 5 EC002564
ETIM 6 EC002564
ETIM 7 EC002564
ETIM 8 EC002564
|