Når du ser et af vores websteder, gemmer vi muligvis nogle data på din computer i form af en "cookie" for automatisk, at genkende din pc næste gang du besøger os. Cookies kan hjælpe os på mange måder, for eksempel ved, at tillade os at skræddersy et websted til bedre at matche dine interesser eller at gemme din adgangskode for, at spare dig for at skulle indtaste det hver gang. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, skal du konfigurere din internetbrowser til at slette alle cookies fra din computers harddisk, blokere alle cookies eller modtage en advarsel, før en cookie gemmes. Cookies Skjul information
15.06.2021 05:22:39
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
G120P-BCOVER | 6SL3256-6BA00-0AA0
Product
G120P-BCOVER - G120P blanking cover, IP55
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID G120P-BCOVER | 6SL3256-6BA00-0AA0
Produktbeskrivelse G120P-BCOVER - G120P blanking cover, IP55
Produkt familie Ordering Data Overview
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Hovedkvarter prisgruppe BN0
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Leveringstid 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,075 kg
Emballage dimension 8,30 x 11,80 x 3,40
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 4042948667743
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85049099900
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBN0
Gruppekode H5CN
Oprindelsesland Storbritannien
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.07.2006
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|