19.09.2021 5:35:47
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6GF6710-3BG
Product
Image similar
PS2 keyboard 19" INT, with trackball, removable keyboard for devices with corresponding interface Further information, Quantity and content: see technical data
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Produktový list technických údajů (PDF) Stáhnout
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6GF6710-3BG
Popis výrobku PS2 keyboard 19" INT, with trackball, removable keyboard for devices with corresponding interface Further information, Quantity and content: see technical data
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 208
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 20 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 2,000 kg
Rozměry balení 19,20 x 50,70 x 9,30
Jednotky rozměru zásilky CM
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN 4047618090746
UPC 662643059618
Číslo celní nomenklatury 84716060
Označení katalogu (LKZ) IC20
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4329
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R115
Země původu: Slovinsko
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 01.02.2001
Kategorie produktu B: možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 19-20-03-01
eClass 7.1 19-20-03-01
eClass 8 19-20-03-01
eClass 9 19-20-03-01
eClass 9.1 19-20-03-01
ETIM 5 EC001692
ETIM 6 EC001692
ETIM 7 EC001692
ETIM 8 EC001692
IDEA 4 6641
UNSPSC 14 43-21-15-12
UNSPSC 15 43-21-17-06
|