21.09.2021 15:17:01
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
6SL3054-4EE00-0AA0
Product
Image similar
SINAMICS S110 MultiMedia-Card 64 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.4
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo 6SL3054-4EE00-0AA0
Popis výrobku SINAMICS S110 MultiMedia-Card 64 MB INCLUDING CERTIFICATE OF LICENCE V4.4
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM400:Výběhový výrobek
Termín změny statusu výrobku Výrobek je výběhovým od: 01.04.2018
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 753
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : 3D225 / ECCN : 3A991X
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,010 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC 040892656176
Číslo celní nomenklatury 85235190
Označení katalogu (LKZ) D21MC
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 9670
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R220
Země původu: Německo
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 15.03.2011
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 19-15-07-02
eClass 7.1 19-15-07-02
eClass 8 19-15-07-02
eClass 9 19-15-07-02
eClass 9.1 19-15-07-02
ETIM 5 EC001068
ETIM 6 EC001068
ETIM 7 EC001068
ETIM 8 EC001068
IDEA 4 6565
UNSPSC 14 43-20-20-05
UNSPSC 15 43-20-20-05
|
Je možné též přidat k produktu opce.