22.09.2021 11:26:03
Produktový katalog
  • Produktový katalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimalizovat
A5E36699702
Product
Image similar
SITRANS F M Accessory MAG 5000/6000 IP67 / NEMA 4X/6 Special wall-mounting unit, Terminal box in polyamide, 4x M20 metric cable glands
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Doplňkový servis
Service & Support (manuály, certifikáty, FAQs...) Stáhnout
Produkt
Objednací číslo A5E36699702
Popis výrobku SITRANS F M Accessory MAG 5000/6000 IP67 / NEMA 4X/6 Special wall-mounting unit, Terminal box in polyamide, 4x M20 metric cable glands
Produktová skupina Ordering Data Overview
Status výrobku (PLM) PM300:Výrobek je aktivní
Informace o ceně
Regionální cenová skupina / Cenová skupina Stammhausu 8F1
Katalogová cena Zobrazit ceny
Vaše cena Zobrazit ceny
Příplatek za barevné kovy a kovy vzácných zemin není
Kód barevných kovů a kovů vzácných zemin není
Dodací informace
Exportní označení AL : N / ECCN : N
Standardní dodací lhůta bez započtení doby přepravy 5 pracovních dní
Váha netto za cenovou jednotku 0,890 kg
Jednotky rozměru zásilky Není dostupný
Cenová jednotka 1 Kus
Balné množství 1
Další informace o produktu
EAN Není dostupný
UPC Není dostupný
Číslo celní nomenklatury 90269000
Označení katalogu (LKZ) FI01-3
Skupina výrobků (PCK/FAGR) 4835
Klíč obchodního úseku (GCK/GBK) R3P3
Země původu: Dánsko
Směrnice RoHS k omezení nebezpečných látek splňuje od: 20.07.2017
Kategorie produktu A: standardní skladová položka, možnost vrácení zboží na vyžádání.
Kategorie povinnosti vzít zboží zpět -
Informační povinnost podle článku 33 REACH - aktuálního seznamu látek:
Z dodavatelského řetězce ani z námi zavedených procedur prověřování našich výrobků nevyplývají žádné informace k látkám vzbuzujícím mimořádné obavy (SVHC, viz http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table). Naše výrobky a informace ze subdodavatelského řetězce pravidelně prověřujeme v souladu s nařízením REACH ohledně látek vjmenovaných v kandidátní listině. V případě nových poznatků bude naše informace odpovídajícím způsobem aktualizována.
Klasifikace
 
Verze Klasifikace
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
ETIM 5 EC002991
ETIM 6 EC002991
ETIM 7 EC002991
ETIM 8 EC002991
|